U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Ekadasi – Madhava Tithi

 

De Dag van Heer Hari

Voordelen van Vasten op Ekadasi

–er wordt vermeld in de Purana’s dat de geliefde dag van Ekadasi alle verlangens van ieder menselijk wezen kan vervullen.

–een ieder die de gelofte van Ekadasi met toewijding in acht neemt, of men nu een brahmana, ksatriya, vaisya, sudra, vrouw of man is, zal bevrijding en associatie met Bhagavan verkrijgen.

–als een vrouw de gelofte van Ekadasi in acht neemt ten bate van haar echtgenoot, heeft ze recht op honderd keer meer vrome verdienste

Voordelen van Vasten op Ekadasi

Ekadasi is verschenen voor de bescherming van alle levende wezens, net zoals een moeder haar baby’s beschermt, en zoals medicijnen een zieke persoon beschermen.

Men kan verlost raken van deze pijn en verdriet veroorzakende materiΩle wereld door te vaten op Ekadasi en door Janardana te aanbidden.

Ekadasi gemengd met dasami wordt beschouwd als besmet zijnde met alle zonden van de drie werelden.

Heer Caitanya’s speciale verzoek

Op een dag bracht Sri Gaurasundara Zijn eerbetuigingen aan de voeten van Moeder Saci en verzocht haar, “Moeder, vervul alstublieft een wens voor Me.” Moeder Saci antwoordde, “Ik zal Je precies geven waar Je om vraagt.” De Heer zei, “Moeder, eet geen granen op Ekadasi.”

Ekadasi is superieur aan Janmastami

“Voor Sri Krishna is de dag van Ekadasi zelfs superieur aan Janmastami. De Allerhoogste Heer Sri Krishna, de belichaming van alle voorspoed, manifesteert Zich in deze wereld in de vorm van Madhava-tithi, oftewel Ekadasi. Het vermogen van Visnu, welke ontelbare gedaantes aanneemt, is verschenen als de meest gunstige dag van Ekadasi teneinde alle soorten gunstigheid te schenken aan de levende wezens.”(Uit een lezing van Om Visnupada Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja)

 

 Verzuim Ekadasi Nooit

Heer Caitanya zei, “Door Ekadasi, welke een tak is van toegewijde dienst, te verzuimen, wordt men totaal geru¡neerd. Men dient maha-prasada te eren op de dag van Ekadasi en het de volgende dag te aanvaarden.”

 

Viddha Ekadasi dient afgewezen te worden

 Als de dasami de Ekadasi  ook maar een klein beetje overlapt gedurende de periode van arunodaya (dage raad, of een uur en zesendertig minuten voor zonsopgang), staat die Ekadasi bekend als viddha.

 

Ekadasi voorziet in hoognodige rust

Het lichaam van een menselijk wezen is als een machine. Al we driemaal daags voedsel nemen, krijgt deze machine geen enkele rust. Als men geen voedsel neemt op Ekadasi, dan kan het lichaam rusten en heeft men meer tijd om zich bezig te houden met nama-bhajana (toegewijde dienst geleverd door het chanten van de heilige namen). Op die manier  wordt de toewijding gevoed en kan deze toenemen. (Srila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja, 13 Mei, 2000, Hawaii)

 

Ekadasi is Krishna Zelf

De meest belangrijke reden om Ekadasi te volgen is dat Ekadasi Krishna Zelf is. Hij daalt neer in deze wereld op de dag van Ekadasi, zorgt voor alle mensen die zijn geloftes in acht nemen, en schenkt hen speciale genade. Dus we moeten Ekadasi in acht nemen.

 

Het niet in acht nemen van Ekadasi is gevaarlijk

Het niet volgen van Ekadasi zal schadelijk zijn voor ons. Op Ekadasi komt de maan dichter bij de aarde, en daarom trekt het water van alle kanten tot zich aan – van de zee, rivieren, onze lichamen enzovoorts. Als men op deze dag granen neemt, dan worden de granen als vloeipapier. Als je water drinkt, zal het water erg snel uit het lichaam vertrekken. Echter, als je granen en water samen neemt, worden de granen als vloeipapier of katoen en houden het water vast. Zelfs als je het katoen uitknijpt, zal er nog wat water overblijven.

 

Ekadasi is heilzaam voor iedereen

Voor ons gevallen, geconditioneerde zielen, is Krishna persoonlijk Ekadasi geworden. Ekadasi hecht geen belang aan kaste of geloofsovertuiging. Het is bijvoorbeeld niet zo dat Ekadasi haar vruchten alleen zal schenken aan iemand die geïnitieerd is door Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura.

 

 Ekadasi leidt naar toewijding

We zijn ons er niet van bewust hoe winstgevend het is om Ekadasi te volgen. Ekadasi is de moeder van bhakti. Als iemand Ekadasi op de juiste manier in acht neemt, zal bhakti automatisch komen.

 

Het eten van granen is verboden op Ekadasi

Gerechten gemaakt van granen, tarwe, rijst, ma¡s, en dhal zijn als katoen in onze maag. De maan trekt het water in ze aan en ziektes nemen toe. Veel mensen sterven in ziekenhuizen van Ekadasi tot de volle maan en Ekadasi tot de nieuwe maan. Het is essentieel om Ekadasi te volgen om onze ziektes te beheersen.

 

Men moet het vasten op tijd breken

Indien men Ekadasi in acht neemt onder water te nemen, maar niet op tijd parana neemt, verdwijnen de vruchten van Ekadasi.

 

Geen granen voor Sri Caitanya op Ekadasi

Toegewijde: kunnen we op Ekadasi granen offeren aan de Beeldgedaante?

Srila Prabhupada: Ja, maar niet aan guru. Ekadasi wordt in acht genomen door jiva-tattva, niet door Visnu-tattva. Wij vasten om onze materiele ziekte op te lossen, maar Radha-Krishna, Caitanya Mahaprabhu... aan Caitanya Mahaprabhu mag ook geen graan geofferd worden omdat Hij de rol speelt van een toegewijde. Alleen aan Radha-Krishna en Jagannatha kan men granen offeren. In andere gevallen, Guru-Gauranga – nee. De prasadam dient ook door niemand genuttigd te worden; het dient bewaard te worden voor de volgende dag. [Srila Prabhupada, Kamergesprek, Tokio, 22 april, 1972]

 

 Acarya-kesari Parama-gurudeva

Srila Acaryadeva vertoonde de ideale standaarden voor het in acht nemen van vastendagen. Op Sri Janmastami, Sri Ekadasi, Sri Gaura Jayanti, Sri Rama Navami, Sri Nasimha Caturdasi, Sri Advaita Saptami, Sri Nityananda Trayodasi, en andere vastendagen, verwierp hij krachtig het vasten op dagen die overlapten met de vorige dag. Hij gaf de volste bescherming aan de inachtneming van Caturmasya en ürja-vrata in Sri Vedanta Samiti, volledig de regels volgend zoals beoefend en gepredikt door Srila Sarasvati Prabhupada, Srila Bhaktivinoda Thakura, en Sriman Mahaprabhu. Hij steunde nooit aarzeling voor het volgen van de Caturmasya gelofte of laksigheid in het eren van ürja-vrata. [Acarya Kesari Sri Srimad Bhakti Prajnana Kesava Gosvami – Zijn Leven en Leer]

 

Ekadasi dient verklaard te worden als vakantie voor scholen

Volgens de regels en bepalingen van de Universiteit, dient elk college zaterdag als een halve vakantiedag en zondag als een volledig vakantiedag te vieren. Echter, op de school in Sridhama Mayapura, werden de vakanties gevierd op Ekadasi en pancami. Dit gaat tegen de regels van de Universiteit in. Toen plaatselijke Christenen en Moslims zich hier tegen verzetten, kwam de afdelingsopzichter van de Universiteit langs en verstrekte een bevel aan mij gericht, dat ik weigerde te accepteren. Als gevolg hiervan werd de hulp geschonken door de Universiteit stopgezet. In weerwil van dit gaat het Thakura Bhaktivinoda Instituut te Sridhama Mayapura tot de dag van vandaag nog steeds door, en wordt het nog steeds erkend door de regering. [Acarya Kesari Sri Srimad Bhakti Prajnana Kesava Gosvami – Zijn Leven en Leer]

 

Zelfs Honden namen Ekadasi in acht

Sarasajola is een bekend en welvarend dorp in het Dumka district. Srila Gurudeva verbleef in het huis van Sri Madhusudana Vidyanidhi in Sarasajola en predikte daar zeven dagen lang suddha-bhakti. Al de vooraanstaande dorpelingen daar aanvaardde vaisnava-dharma samen met hun families. Sarasajola werd als Kulina-grama, wiens inwoners allemaal grote Vaisnava bhakta’s waren gedurende de tijd van Sriman Mahaprabhu. In die dagen, waren er louter Vaisnava’s in het dorp van Kulina-grama; zelfs de dorpshonden waren bhakta’s die Ekadasi en andere vrata’s in acht namen. Srila Gurupadapadma’s gunstige aankomst in Sarasajola was ook erg gezegend. [Acarya Kesari Sri Srimad Bhakti Prajïana Kesava Gosvami – Zijn Leven en Leer]

 

Geen politiek doel achter het Ekadasi vasten

Vandaag de dag doen sommige mensen aan soorten vasten die niet zijn aangeraden in sastra of vanwege zelfzuchtige of politieke doeleinden. De voorwaarde voor vastendagen gegeven in de sastra is louter voor het doel om het transcendentale doel te bereiken, en niet voor politieke of sociale doeleinden.

 

 Suddha Ekadasi is Hari-vasara

De naam van suddha Ekadasi is Hari-vasara, de dag van Heer Hari. Suddha Ekadasi betekent zuivere Ekadasi. Dit verwijst naar een omstandigheid waarin er geen overlapping of mengsel is van tithi’s, maan-dagen. Wanneer de Ekadasi tithi begint op een arunodaya periode, of minimaal zesennegentig minuten voor zonsopgang op een bepaalde dag, en doorgaat tot de zonsopgang van de volgende dag zonder overlapping van tithi’s, staat dit bekend als suddha Ekadasi of pürna Ekadasi.

 

Maha-dvadasi

Als, echter, de dasami tithi zelfs maar een seconde voortduurt binnen de arunodaya periode voor zonsopgang, wordt er gezegd dat de tithi’s overlappen en dit wordt pürva-viddha- Ekadasi genoemd. De term pürva-viddha- Ekadasi houdt in dat de overlapping plaatsvindt aan het begin van Ekadasi, of met andere woorden, met de dasami tithi. Men dient de Ekadasi-vrata niet in acht te nemen op pürva-viddha- Ekadasi. In zo’n geval zal de dvadasi tithi die erop volgt bekend staan als Maha-dvadasi. De Ekadasi-vrata dient dan in acht genomen te worden op Maha-dvadasi in plaats van op de Ekadasi tithi.

 

Eer de dag van Heer Hari op gepaste wijze

Om de dag van Heer Hari op gepaste wijze te eren, dient men zich de dag van tevoren aan het celibaat te houden. Dan, op Hari-vasara, dient men zelfs van water te vasten en de hele nacht wakker te blijven, voortdurende bhajana verrichtend. De volgende dag dient men het celibaat aan te houden en het vasten te breken op de geschikte tijd.

Fruit is toegestaan op Ekadasi

Voor degenen die niet in staat zijn om volledig te vasten gedurende de dag, is er een alternatieve regeling gegeven in Hari-bhakti-vilasa (12.97), geciteerd uit de Vayu Purana. Daar vindt men de verklaring naktaa havisyannam. Het woord naktaà betekent ‘’s nachts’, en het woord havisyannam betekent ‘offervoedsel dat geschikt is om op bepaalde religieuze dagen te nemen’. Uit deze verklaring wordt opgemaakt dat degenen die niet in staat zijn om volledig vasten in acht te nemen ’s avonds geschikt voedsel zoals fruit mogen nutttigen.

 

Plaatsvervanger

upavase tv asaktasya ahitagner athapi va

putran va karayed anyan brahmanan vapi karayet

Indien een brahmana die een offervuur gaande houdt niet in staat is om vasten in acht te nemen, mag hij een zoon of een andere brahmana aanwijzen om het vasten in acht te nemen in plaats van hem.

 

Geschikt voedsel op Ekadasi

Men kan ’s nachts geschikt voedsel (havisyanna) accepteren. Alle soorten granen zijn onaanvaardbaar. Voedsel dat als geschikt wordt beschouwd behelzen vruchten, melk, water, geklaarde boter, de vijf artikelen die van de koe verkregen worden (melk, yoghurt, ghee, koeienurine en koeienmest) of simpelweg lucht.

 

Acht artikelen die Ekadasi niet bederven

Volgens de Mahabharata (Udyoga-parva), zijn er acht artikelen waarmee iemands gelofte niet bederven: water, wortelgewassen, fruit, melk, ghee, de verlangens van een brahmana, het bevel van de geestelijk leraar, en medicijnen.

 

Iedereen dient Ekadasi te volgen

Het voorschrift om Ekadasi te volgen zoals gegeven in Hari-bhakti-vilasa is bedoeld voor alle mannen en vrouwen van alle vier de varna’s en asrama’s. Alle vrouwen, of ze nu getrouwd zijn of weduwe, dienen Ekadasi te volgen. Het eten van granen op Ekadasi wordt gelijkgesteld aan de zonde van het eten van koeienvlees.

 

Alle familieleden dienen te vasten

saputras ca sabharyas ca svjanair bhakti-samyutaù

ekadasyam upavaset paksayor ubhayor api

Men dient te vasten op beide Ekadasi’s van de maand, samen met vrouw, zonen en andere familieleden met een gemoed van grote toewijding.

 

Alle vrouwen dienen Ekadasi in acht te nemen

Er bestaan soorten van vasten die hun oorsprong hebben in andere verlangens die verboden zijn voor getrouwde vrouwen, maar niet de Ekadasi-vrata.

 

Volg Ekadasi om werkelijk Rüpanuga te worden

Raganuga-sadhaka’s dienen zeer zeker Sri Rüpa-Sanatana en andere gosvami’s te volgen. Hier tegenover staan degenen die zichzelf op verwaande wijze als rasika-sadhaka’s beschouwen, maar die niet de takken van bhakti, zoals guru-padasraya en Ekadasi-vrata, aannemen. Zij kunnen nooit de dienst van Sri Yugala verkrijgen. [Srila Gurudeva’s Sri Bindu-vikasini-vatti op Sri Bhakti-rasamrta-sindhu-bindu]

 

Ekadasi beteugelt de neiging van de buik

Men dient zorgzaam de neiging van de tong op een afstand te houden door de voedselresten van Bhagavan en de toegewijden te nemen. De neiging van de buik zal ook bedaard worden door het nemen van bhagavat-prasada naar behoefte, door met regelmaat Ekadasi in acht te nemen, en door Krishna te dienen.

Ekadasi shampoo van kruiden

Een kruidenshampoo gemaakt van een liter gefilterd water, het sap van twintig citroenen, twee lepels shikakai poeder, twee lepels zeepnoot (ritha) poeder, en een lepel amala poeder kan veilig gebruikt worden.

Ekadasi compatibele zeep

Men kan een kruidenzeep maken die compatibel is met Ekadasi, en die huidvriendelijk is, door 100 gram mulatani mitti (klei) te mengen met 100 gram shikakai poeder en 100 gram zeepnoot (ritha) poeder.

Gauòiya MaTha Standaard

Srila Bhaktivedanta Svami Maharaja maakte veel concessies voor de Westerse toegewijden met betrekking tot het in acht nemen van de Ekadasi vasten. Echter, nu zou men zich moeten houden aan de strikte Gaudiya Matha standaarden teneinde het volledige voordeel van de gelofte van Ekadasi te ontvangen.

Hoe Ekadasi in acht te nemen

Het is essentieel voor iedereen om te vasten op Ekadasi. Een persoon die het volledige voordeel zoekt van het vasten zal zich onthouden van avondeten de avond voor Ekadasi, van alle maaltijden op de dag van Ekadasi, en van avondeten de avond na Ekadasi.

Ekadasi is verplicht

Voor brahmacari’s (celibataire studenten onder de zorg van een bonafide spirituele meester), grhastha’s (huishouder toegewijden), vanaprastha’s (degenen die zich hebben teruggetrokken uit het familieleven), en yati’s (verzakende personen), is het eten van verboden voedsel op Ekadasi als het eten van koeienvlees.

Een weduwe die granen neemt op Ekadasi raakt al haar vrome merites kwijt, en personen in al de sociale en spirituele klassen (sarva-varni en sarvasrami) die dit doen, zoals verzakende personen (yati) en kuise, getrouwde vrouwen (sati), zijn ook voorbestemd om te verkommeren in de hel genaamd andha-tamisra.

Iemand die met geloof vast op de dagen van Ekadasi die in beide veertien dagen van een maand vallen, samen met zijn familieleden, zal toewijding tot Bhagavan krijgen en het ultieme verblijf bereiken.

 

 Men dient de gelofte van Ekadasi zelfs in tijden van grote tegenspoed, en gedurende de periode van onreinheid die volgt na de geboorte of dood van een familielid, in stand te houden. Als de incidentele dag van het brengen van offerandes aan de voorouders (naimittika-sraddha) op Ekadasi valt, dient men op die dag te vasten en dan sraddha op dvadasi (twaalfde dag van de veertien dagen, of de dag na Ekadasi) uit te voeren.

 

Het is de plicht van alle menselijke wezens tussen de acht en tachtig jaar, inclusief degenen die zwak zijn, om te vasten op de Ekadasi van zowel de heldere als de donkere veertien dagen.

Heer Siva zei tegen Parvati-devi, “Als een verdorven zondaar die graan eet op de dag van Heer Hari (hari-vasara) tracht beschutting te nemen van toegewijde dienst aan mij, zal ik hem niet aanvaarden.”

 

Als een vrouw de gelofte van Ekadasi in acht neemt ten behoeve van haar echtgenoot, heeft ze recht op honderd keer meer vrome merites. Kinderen, ouderen, en degenen die lijden aan een lichamelijke of geestelijke ziekte, mogen Ekadasi volgen door melk, vruchten en wortelgewassen te nuttigen.

 

Ekadasi is verschenen voor de bescherming van alle levende wezens, net zoals een moeder haar baby’s beschermt en medicijnen een zieke persoon beschermt. Gezegend en intelligent zijn degenen die de gelofte van Ekadasi volgen na de zeldzame menselijke gedaante te hebben bemachtigd in deze wereld die zo vol is met ziektes.

Indien men de gelofte van Ekadasi of een andere gelofte breekt, dan raakt men het juweel dat hij in zijn hand had kwijt en vervangt het door een waardeloze kiezel.

De gelofte van Ekadasi is de beste onder alle religieuze inachtnemingen en is zeer dierbaar aan de Heer van het universum, die de beschutting is van alle geluk, religie, en transcendentale kwaliteiten. Degenen die trouw deze gelofte in acht nemen zijn geschikt om naar Vaikuntha te gaan.

 

Men raakt verlost van alle zonden en bereikt het hoogste doel door verhalen te horen over de inachtneming van Ekadasi, door Ekadasi in acht te nemen, of door anderen het geloof te geven om Ekadasi te volgen.

Alleen Ekadasi kan bevrijding schenken

Alleen deze dag van Hari, en niet vrome activiteiten zoals het schenken in liefdadigheid, het verrichten van ascese, of het bezoeken van heilige plaatsen, kan bevrijding schenken.

 

 Degenen die toegewijd zijn aan Ekadasi zijn overal aanbiddenswaardig, en voor hen bestaat er geen angst voor ziekte, problemen, jaloezie, depressie, noch angst, want zij denken altijd aan Sri Hari.

 

Ekādaśī is the mother of Kṛṣṇa- Bhakti, love and affection. If you do not follow ekādaśī, Kṛṣṇa- Bhakti will never come.