U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 Daan / Donatie / liefdadigheid

Het Doneren van een olifant is superieur aan het  doneren van een paard.

Doneren van  land is superieur aan het  doneren van een olifant en het doneren van sesamzaad is groter dan het doneren van land.

Doneren van goud is groter is dan doneren van sesamzaadjes en doneren van granen is groter dan het doneren van goud.

In feite is er geen grotere donatie  dan het geven van granen in liefdadigheid.

Door het geven van granen in liefdadigheid kan men de voorvaderen, de halfgoden en alle levende wezens tevreden stellen.

De geleerden hebben vastgesteld dat het doen van Kanya Daan gelijk is aan het geven van granen in liefdadigheid.

De Allerhoogste Heer  Zelf vergelijkt het  doneren van granen met  het doneren van koeien.

Onder alle vormen van Daan of liefdadigheid is het geven van kennis (Hari Katha) aan anderen het allerhoogst.

 

Brihaspati Niti Sara

 

22. De rijkdom die een man vergaart door middel van zware inspanningen met gevaar voor eigen leven wordt na zijn dood door zijn opvolgers onderling verdeeld. Alleen de zonde die hij begaat in zijn gretigheid om te verdienen blijft zijn exclusieve eigendom.

 23. Bijeengegaarde en vastgelegde rijkdom van de gierigaard wordt dikwijls door anderen geplunderd zoals die van de muis en werkt verdriet in de hand.

 24. Bedelaars die door de straten dolen, naakt, door leed getroffen, rauw en gewapend met gebroken kommen, maken de wereld duidelijk dat dit de vruchten zijn die niet-vrijgevige mensen plukken.

 25. Oh gierigaards! De bedelaars die u smeken "Geef alstublieft iets," onderwijzen u eigenlijk dat dit het gevolg is van niet geven. Word niet zoals zij.

 26. De opgepotte rijkdom van een gierigaard wordt niet benut in honderden offerandes (d.w.z. voor goede doelen) noch wordt het geschonken aan hen die dit toekomt; maar uiteindelijk wordt er gebruik van gemaakt in de huizen van rovers of in de schatkist van de koning gedaan.

 27. De rijkdom van de gierigaard gaat niet naar de tempelbeelden, brahmana's, verwanten of naar hemzelf, maar gaat naar de rovers of koningen of wordt door vuur verteerd.

 28. Laat die rijkdommen niet de uwe zijn - de rijkdom verkregen met veel geploeter, door de grenzen van deugdzaamheid te overschrijden, of door een knieval voor de vijand te maken.

 

Het geven van donaties heeft volgens de Vedische geschriften de volgende voordelen:

  1. Door het geven van een donatie geeft u uw slechte karma’s wegDaarom worden alle donaties aan Bhagavan en zijn Bhakta’s gegeven om deze karma’s te verbranden.
  2. Srila Gurudeva legt uit dat het collecteren van geld, granen, bloemen, vruchten, noten etc. gedaan wordt zodat degene die doneert spiritueel vooruitgang kan maken.
  3. In de Vedische geschriften wordt uitgelegd dat degene die doneert nooit verlies zal maken maar altijd winstDe hoeveelheid dat wordt gegeven wordt in een grotere kwantiteit, met rente, teruggegeven aan de donateur.

Werk verricht voor het plezier van Krishna valt onder spirituele activiteiten. Indien men genoeg geld heeft, kan men helpen met het bouwen van een kantoor of tempel voor het verspreiden van Krishna bewustzijn. Of men kan helpen met de publicaties. Er zijn verschillende soorten activiteiten, men zou daar interesse voor moeten tonen. Indien men geen tijd en activiteiten kan opgeven, kan men toch een percentage van de verdiensten opgeven voor het verspreiden van Krishna bewustzijn.

Deze vrijwillige bijdrage aan het Krishna bewustzijn zal een ieder helpen om de liefde voor God te vergroten, waardoor men op een perfecte stadium komt.”
Srila Prabhupada

Een bepaald spiritueel project helpt u om een gedeelte van uw verdiensten aan Krishna te offeren. Zoals U uw familie steunt en onder uw hoede houdt, zo kunt U Krishna`s tempel steunen waardoor Krishna U altijd onder Zijn hoede zal houden.

etavaj janma-saphalyam
dehinam iha dehisu
pranair arthair dhiya vaca
sreya-acaranam sada

—Srimad Bhagavatam 10.22.35

Het is de plicht van elk levend wezen om met inzet van zijn leven, rijkdom, intelligentie en woorden welzijnswerk ten bate van anderen te verrichten.”
—Krishna vertelt dit aan Zijn koeherder vriendjes

Donaties kunt u overmaken naar:

Stichting BHAKTI Yoga Center

Bankgegevens – IBAN betreft: NL59INGB0007490559Ekādaśī is the mother of Kṛṣṇa- Bhakti, love and affection. If you do not follow ekādaśī, Kṛṣṇa- Bhakti will never come.